سـازمـان هـا

ایراس

مهدی سنایی

رئیس مرکز مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، دانشیار دانشگاه تهران

موسس و رئیس دانشنامه

احمد پاکتچی

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس مرکز تدوین دانشنامه وزارت علوم

رئیس شورای دانشنامه

محسن شجاعی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

دبیر علمی دانشنامه

احمدرضا خضری

استاد دانشگاه تهران

عضو شورای علمی

زهرا محمدی

دانشیار دانشگاه تهران

عضو شورای علمی

محمود جعفری دهقی

استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن ایران شناسی دانشگاه تهران

مشاور دانشنامه

سن پتربورگ

نیکالای میخایلویچ کروپاچیف

رئیس دانشگاه دولتی سن پتربورگ

رئیس مشترک دانشنامه

سرگئی ولادیمیرویچ آندروشین

معاون بین الملل دانشگاه دولتی سن پتربورگ

آرتیوم آلکسی یویچ آندری یف

رئیس مرکز مطالعه ی ایران در دانشگاه سن پتربورگ

میخائیل سرگی ویچ پلوین

مدیر گروه زبان ها و ادبیات ایرانی در دانشکده ی شرق شناسی دانشگاه سن پتربورگ

یکاترینا پتروونا پیشورنیکووا

معاون مرکز مطالعه ایران در دانشگاه تهران

آلکسی آلکساندروویچ خیسماتولین

پژوهشگر ارشد در انیستیتوی دست نویس های شرقی فرهنگستان علوم روسیه